Laatste nieuws
Trail werkzaamheden

Zaterdag 8 november heeft MTB clubs Discovery een nieuw pad aangelegd bij de trail op het Sport & Leisurepark

Welkom bij Sport & Leisurepark Landgraaf

Geachte bezoeker,

De stichting Sport & Leisurepark Landgraaf is een stichting zonder winstoogmerk (met als hoofddoelgebied Parkstad Limburg), waarin sportstimuleringsactiviteiten en vastgoed van grote (sportieve) maatschappelijke waarde waren ondergebracht.

Helaas moeten wij u mededelen dat de inspanningen van de afgelopen jaren niet afdoende zijn gebleken. Daar de maatschappelijke waarde van de accommodatie op geen enkele manier financieel ondersteund wordt, kan Sport & Leisurepark Landgraaf geen sluitende begroting meer realiseren.

Het bestuur en de raad van toezicht van Sport & Leisurepark Landgraaf zien zich dan ook genoodzaakt geen verdere verplichtingen aan te gaan. Dit houdt  per 1 januari 2015 in dat er geen diensten meer worden aangeboden vanuit onze stichting.

U een zeer sportieve toekomst wensende;

Bestuur en medewerkers,
Sport & Leisurepark Landgraaf.

Scroll to Top